Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Emma Forsgren

Emma Forsgren

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354064

E-post: emma.forsgren@hb.se

Rumsnummer: C305

Signatur: FOEM

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare