Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Helena Francke

Helena Francke

Docent

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354320

E-post: helena.francke@hb.se

Rumsnummer: C534

Signatur: HFR

Jag är docent i biblioteks- och informationsvetenskap. Jag har i min forskning framför allt intresserat mig för vilka uttryck som användning av digitala medier tar sig, exempelvis vad gäller trovärdighet och auktoritet, informationssökning, publicering och verksamhetsutveckling. Under senare tid har jag bland annat ägnat mig åt de nya uppgifter som forskningsbiblioteken engagerar sig i vad gäller publicerings- och utvärderingsfrågor, exempelvis öppen tillgång till publikationer och frågor som gäller hantering och tillgängliggörande av forskningsdata.

Jag har arbetat på Högskolan i Borås sedan 1999 som lärare och forskare och disputerade 2008 på avhandlingen (Re)creations of Scholarly Journals: Document and Information Architecture in Open Access Journals. Dessförinnan har jag läst biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås och litteraturvetenskap, engelska m.m. vid Göteborgs universitet. Mellan 2008-2012 forskade jag inom projektet Expertis, auktoritet och kontroll på Internet (EXAKT) som finansierades av Vetenskapsrådet.

Mellan 1999 och 2007 arbetade jag praktiskt med vetenskaplig publicering som en av redaktörerna för Human IT: Tidskrift för studier av IT ur ett humanvetenskapligt perspektiv.

Vetenskaplig publicering och medie- och informationskompetens är också områden som jag undervisar mycket om (se mer under Uppdrag).

Avhandlingstitel

(Re)creations of Scholarly Journals: Document and Information Architecture in Open Access Journals

Områden

Forskargrupper

Handleder doktorander

Uppdrag

Forskningsrelaterade uppdrag

Jag är sedan 2015 samordnare för forskning vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Det innebär att jag arbetar strategiskt och praktiskt med forskningsfrågor inom akademin.

Tillsammans med Ola Pilerot leder jag forskargruppen Informationspraktiker. Jag var också ledamot av ledningsgruppen för Lärande, interaktion och medierad kommunikation i det moderna samhället (LinCS) vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås 2010-2018.

Jag är ledamot i Forskarutbildningsutskottet för Biblioteks- och informationsvetenskap (FUU).

Undervisning

Jag är en av två programansvariga för masterprogrammet Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning och för masterprogrammet Libray and Information Science: Digital Library and Information Services. 

Jag undervisar i de två masterprogrammen, på kandidatprogrammen Bibliotekarie respektive Webbredaktör, i forskarutbildningen, på den fristående kursen Vetenskaplig publicering och leder en uppdragsutbildning om Forskningsdata. Under hösten 2016 undervisade jag vid Chinese University of Hong Kong. 

Volontärsuppdrag

Mellan 2014-2015 var jag record holder för ASIS&T European Chapter.