Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Helena Francke

Helena Francke

Docent

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354320

E-post: helena.francke@hb.se

Rumsnummer: C534

Signatur: HFR

Jag är docent i biblioteks- och informationsvetenskap. Jag har i min forskning framför allt intresserat mig för vilka uttryck som användning av digitala medier tar sig, exempelvis vad gäller trovärdighet och auktoritet, informationssökning, publicering och verksamhetsutveckling. Under senare tid har jag bland annat ägnat mig åt de nya uppgifter som forskningsbiblioteken engagerar sig i vad gäller publicerings- och utvärderingsfrågor, exempelvis i projektet Öppna e-tjänster som för samman expertis kring öppen tillgänglighet, öppna standarder och öppna filformat. Dessutom samarbetar jag med kollegor inom pedagogiskt arbete i ett projekt som undersöker användningen av appar i skolundervisning, SAPP. Jag är också aktiv i ett projekt vid Lunds universitet, Knowledge in a Digital World, där jag studerar trovärdighetsfrågor i sociala nätverkstjänster riktade till akademiker.

Jag har arbetat på Högskolan i Borås sedan 1999 som lärare och forskare och disputerade 2008 på avhandlingen (Re)creations of Scholarly Journals: Document and Information Architecture in Open Access Journals. Dessförinnan har jag läst biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås och litteraturvetenskap, engelska m.m. vid Göteborgs universitet. Mellan 2008-2012 forskade jag inom projektet Expertis, auktoritet och kontroll på Internet (EXAKT) som finansierades av Vetenskapsrådet. Under läsåret 2010-2011 hade jag en postdok-tjänst vid Högskolan i Borås

Mellan 1999 och 2007 arbetade jag praktiskt med vetenskaplig publicering som en av redaktörerna för Human IT: Tidskrift för studier av IT ur ett humanvetenskapligt perspektiv.

Vetenskaplig publicering och medie- och informationskompetens är också områden som jag undervisar mycket om (se mer under Uppdrag).

Avhandlingstitel

(Re)creations of Scholarly Journals: Document and Information Architecture in Open Access Journals

Områden

Handleder doktorander

  • Fredrik Hanell, Lunds universitet

Uppdrag

Forskningsuppdrag

Jag är sedan 2015 samordnare för forskning vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Det innebär att jag arbetar strategiskt och praktiskt med forskningsfrågor inom akademin.

Jag är medlem i forskargruppen Informationspraktiker och ledamot av ledningsgruppen för Lärande, interaktion och medierad kommunikation i det moderna samhället (LinCS) vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås sedan vt 2010.

Jag har suttit i institutionens Forskarutbildningsnämnd (FUN), senast mellan 2009-2011.

Undervisning

Jag är också en av två programansvariga för masterprogrammet Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning och för masterprogrammet Libray and Information Science: Digital Library and Information Services. 

Jag undervisar i de två masterprogrammen, på kandidatprogrammen Bibliotekarie respektive Webbredaktör, i forskarutbildningen och på den fristående kursen Vetenskaplig publicering. Under hösten 2016 undervisar jag vid Chinese University of Hong Kong. 

Volontärsuppdrag

Mellan 2014-2015 var jag record holder för ASIS&T European Chapter.