Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Isabell Fridh

Isabell Fridh

Professor, biträdande

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354590

E-post: isabell.fridh@hb.se

Rumsnummer: E717

Signatur: ISFR

Jag arbetar som docent och lektor inom forskningsområdet akut och prehospitalt vårdande  med fokus på intensivvård.

Jag började arbeta vid Högskolan i Borås hösten 2012 som postdok och har nu en anställning som docent och lektor. Innan dess arbetade jag vid Göteborgs universitet.

För närvarande är jag verksam i tre forskningsprojekt varav två erhållit finansiering  av Vetenskapsrådet. Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om vårdmiljö och vård i livets slutskede inom högteknologiska miljöer.

Avhandlingstitel

Vårdmiljö, vård och omvårdnad vid livets slut inom intensivvård

Områden

Handleder doktorander

Högteknologiska vårdmiljöer


Hur kan rum i högteknologisk miljö förbättras?

Läs mer om forskning kring anpassningen av högteknologiska vårdmiljöer.