Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

From, Ann-Cathrine

From, Ann-Cathrine

Signatur: acfr

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet Människan i vården med fokus på vårdmiljöns betydelse inom det intraoperativa vårdandet. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan hösten 2017. Innan dess arbetade jag som anestesisjuksköterska i norra Sverige och läste masterprogrammet i omvårdnad vid Umeå universitet.

Mitt avhandlingsarbete handlar om att identifiera faktorer i den intraoperativa vårdmiljön som kan påverka patienters välbefinnande och hälsa. Jag undervisar i sjuksköterskeutbildningen och i specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning anestesisjukvård. 

Områden

Huvudhandledare