Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Ann-Cathrine From

Ann-Cathrine From

Doktorand

Sektionen för vårdvetenskap

E-post: ann-cathrine.from@hb.se

Signatur: acfr

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet Människan i vården med fokus på vårdmiljöns betydelse inom det intraoperativa vårdandet. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan hösten 2017. Innan dess arbetade jag som anestesisjuksköterska i norra Sverige och läste masterprogrammet i omvårdnad vid Umeå universitet.

Mitt avhandlingsarbete handlar om att identifiera faktorer i den intraoperativa vårdmiljön som kan påverka patienters välbefinnande och hälsa. Jag undervisar i sjuksköterskeutbildningen och i specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning anestesisjukvård. 

Områden

Huvudhandledare