Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Kathleen Galvin

Kathleen Galvin

Gästprofessor

Sektionen för vårdvetenskap

E-post: kathleen.galvin@hb.se

Signatur: KAGA

Kate Galvin arbetar som gästprofessor inom vårdvetenskap. Hon har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2011.  

Läs mer på engelska.

Viktiga publikationer

Galvin K.T. & Todres L (2012) Caring and Wellbeing: A lifeworld Approach, Oxford: Routledge

Galvin K &Todres, L (2015) Dignity as honour -wound: an experiential and realtional view. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 21, 3, 410-418. DOI: 10.1111/jep.12278.

Todres, L., Galvin, K.T., Dahlberg, K (2014). 'Caring for insiderness': Phenomenologically informed insights that can guide practice. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 9. DOI 10.3402/qhw.v9.21421

Områden