Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Kathleen Galvin

Kathleen Galvin

Gästprofessor

Sektionen för vårdvetenskap

E-post: kathleen.galvin@hb.se

Signatur: KAGA

Kate Galvin arbetar som gästprofessor inom vårdvetenskap. Hon har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2011.  

Läs mer på engelska.

Viktiga publikationer

Galvin K.T. & Todres L (2012) Caring and Wellbeing: A lifeworld Approach, Oxford: Routledge

Galvin K &Todres, L (2015) Dignity as honour -wound: an experiential and realtional view. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 21, 3, 410-418. DOI: 10.1111/jep.12278.

Todres, L., Galvin, K.T., Dahlberg, K (2014). 'Caring for insiderness': Phenomenologically informed insights that can guide practice. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 9. DOI 10.3402/qhw.v9.21421

Områden