Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Hannes Göbel

Hannes Göbel

Universitetsadjunkt

Sektionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-4354270

Mobilnummer: 0732-305956

E-post: hannes.gobel@hb.se

Rumsnummer: L438

Signatur: HGO

Jag deltar i flera projekt inom forskningsområden som Outsourcing och IT Service Management. Huvudsakligt fokus ligger på kärnprocesser som stödjer både tjänstekonsument- och tjänsteleverantörsrelationer men också på digital innovation. 

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2009 och innan dess arbetade jag som IT-konsult och då främst i teknikrelaterade roller. 

För närvarande är jag verksam i tre forskningsprojekt finansierade av KK-stiftelsen, VGR och EU.

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar

Huvudhandledare