Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Emanuel Gunnarsson

Emanuel Gunnarsson

Universitetsadjunkt

Sektionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-4354176

E-post: emanuel.gunnarsson@hb.se

Rumsnummer: S435

Signatur: EMGU

Områden

Huvudhandledare

  • Magnus Karlsteen, Chalmers

Bihandledare