Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

David Gunnarsson Lorentzen

David Gunnarsson Lorentzen

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354087

Mobilnummer: 0703-220573

E-post: david.gunnarsson_lorentzen@hb.se

Rumsnummer: D414

Signatur: DGU

Jag arbetar inom forskningsområdet Social Media Studies och har haft som huvudfokus att utveckla metoder för att analysera kommunikationsmönster och trender inom politiska konversationer på Twitter. Min avhandling som färdigställdes hösten 2016 handlar också om att kritiskt diskutera metodologi för att extrahera, analysera, aggregera och visualisera Twitter-data.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2006. Innan dess utbildade jag mig inom biblioteks- och informationsvetenskap och informatik på samma lärosäte.

Områden som är mer eller mindre relaterade till min forskning som intresserar mig är semantisk webb, internet of things, artificiell intelligens och astronomi.

Avhandlingstitel

Following tweets around: Informetric methodology for the Twittersphere.

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare