Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Mikael Gunnarsson

Mikael Gunnarsson

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354138

Mobilnummer: 0706-212805

E-post: mikael.gunnarsson@hb.se

Rumsnummer: C509

Signatur: MG

Avhandlingstitel

Genredimensionell klassifikation

Områden

Huvudhandledare

  • Tor Henriksen