Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Li Guo

Li Guo

Postdoktor

Sektionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-4354522

E-post: li.guo@hb.se

Rumsnummer: U303

Signatur: GUO

Jag arbetar som postdoktor inom området textilteknologi med fokus på att utveckla textila sensorer och elektroder inom medicin och sjukvård.

För närvarande arbetar jag inom projektet ”A Smart Textile Platform for Personalised Textiles with a Special Focus on Prosthetics”. Projektet stödjs av KK-stiftelsen och pågår under två år. Syftet är att ta fram smarta textila lösningar för att förbättra användarkomforten genom att utveckla en personlig protesstrumpa. Projektet kommer att kombinera spjutsspetsteknologi från Smart Textiles vid Högskolan i Borås med industriellt kunnande från tre parter: Integrum AB, Bola AB samt Lindhe Xtend AB.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2009. Innan det studerade jag till textilingenjör vid Ghent University i Belgien. Jag tog min doktorsexamen i juni 2014 vid Tampere University of Technology i Finland.

Avhandlingstitel

Textile-Based Sensors and Smart Clothing System for Respiratory Monitoring.

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare