Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Ida Gustafsson

Ida Gustafsson

Universitetsadjunkt

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354752

E-post: ida.gustafsson@hb.se

Rumsnummer: D720

Signatur: idgu

Jag är universitetsadjunkt inom Sexuell och reproduktiv hälsa/Vårdvetenskap på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd sedan hösten 2017 och undervisar barnmorske- och sjuksköterskestudenter. Som barnmorska har jag arbetat på gynekologisk avdelning, BB och amningsmottagning.

Jag ingår i forskargruppen Vårdande och lärande med livsvärlden som grund och planerar forskning inom följande områden:

  • Kvinnors amningsberättelser som en utveckling av vårdandet - en intervention.
  • Kvinnlig kroppslighet - innehåll och innebörd av kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa.

Områden

Forskargrupper