Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Tanja Gustafsson

Tanja Gustafsson

Doktorand

Sektionen för vårdvetenskap

E-post: tanja.gustafsson@hb.se

Rumsnummer: E522A

Signatur: tagu

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet Människan i vården med fokus på personcentrerad kommunikation vid vård av äldre i hemmet. 

Jag började arbeta vid Högskolan i Borås september 2017 och undervisar främst på grundnivå i Sjuksköterskeutbildningen. Jag är specialistutbildad distriktssjuksköterska och arbetade tidigare på vårdcentral med telefonrådgivning, distriktsmottagning samt astma/KOL-mottagning. Innan jag vidareutbildade mig till distriktssjuksköterska arbetade jag på Södra Älvsborgs sjukhus på medicinsk akutvårdsavdelning. 

Jag skriver en avhandling om kommunikation och samtal vid vård av äldre i hemmet. Tidigare forskning visar på att det finns utmaningar gällande kommunikationen mellan vårdpersonal och äldre personer som vårdas i hemmet. I projektet utvecklar vi en utbildningsintervention riktad till hemtjänstpersonal i syfte att förbättra den kommunikativa förmågan.

Områden

Forskargrupper

Huvudhandledare