Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Linda Hägerhed

Linda Hägerhed

Universitetslektor

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4354257

E-post: linda.hagerhed@hb.se

Rumsnummer: D825

Signatur: LIHA

Jag arbetar som universitetslektor inom forskningsområdet innemiljö i byggnader och arbetar både på Högskolan i Borås och på SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut. 2006 doktorerade jag vid Lunds Tekniska Högskola, 2006 inom bostadsmiljö och allergi hos barn, den så kallade Värmlandsstudien. För närvarande är jag engagerad som forskare i två EU-projekt inom hållbara byggnader där mitt område är inomhusmiljö i bostäder med koppling till energibesparande åtgärder och renovering. Övriga forskningsprojekt där jag är delaktig i handlar bland annat om behovsstyrd ventilation i bostäder och longitudinell studie om bostadsmiljö och hälsa.

Jag undervisar i byggingenjörsutbildningen och magisterprogrammet i hållbart samhällsbyggnad.

Områden

Centrumbildningar