Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Magnus Hagiwara

Magnus Hagiwara

Docent

Professor, biträdande

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354751

Mobilnummer: 0705-410255

E-post: magnus.hagiwara@hb.se

Rumsnummer: E707

Signatur: MHW

Ämnesområde: Vårdvetenskap.

Mitt stora forskningsintresse är patientsäkerhet inom prehospital akutsjukvård. Jag är engagerad i forskning som ska kartlägga patientsäkerhetsproblem i det prehospitala fältet samt metoder för att förbättra bedömningen av den akut sjuke patienten. Exempel på sådana metoder är beslutstöd, nya utbildningsinterventioner som simulering och spelbaserat lärande, IT lösningar och system för feedback.

Jag är även engagerad i forskning kring katastrofsjukvård samt ledning vid ”den stora olyckan” 

Avhandlingstitel

Development and evaluation of a computerised decision support system for use in prehospital care

Områden

Centrumbildningar