Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Magnus Hagiwara

Magnus Hagiwara

Docent

Universitetslektor

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354751

Mobilnummer: 0705-410255

E-post: magnus.hagiwara@hb.se

Rumsnummer: E707

Signatur: MHW

Ämnesområde: Vårdvetenskap.

Mitt stora forskningsintresse är patientsäkerhet inom prehospital akutsjukvård. Jag är engagerad i forskning som ska kartlägga patientsäkerhetsproblem i det prehospitala fältet samt metoder för att förbättra bedömningen av den akut sjuke patienten. Exempel på sådana metoder är beslutstöd, nya utbildningsinterventioner som simulering och spelbaserat lärande, IT lösningar och system för feedback.

Jag är även engagerad i forskning kring katastrofsjukvård samt ledning vid ”den stora olyckan” 

Avhandlingstitel

Development and evaluation of a computerised decision support system for use in prehospital care

Områden

Centrumbildningar