Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Magnus Hagiwara

Magnus Hagiwara

Docent

Professor, biträdande

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354751

Mobilnummer: 0705-410255

E-post: magnus.hagiwara@hb.se

Rumsnummer: E707

Signatur: MHW

Ämnesområde: Vårdvetenskap.

Mitt stora forskningsintresse är patientsäkerhet inom prehospital akutsjukvård. Jag är engagerad i forskning som ska kartlägga patientsäkerhetsproblem i det prehospitala fältet samt metoder för att förbättra bedömningen av den akut sjuke patienten. Exempel på sådana metoder är beslutstöd, nya utbildningsinterventioner som simulering och spelbaserat lärande, IT lösningar och system för feedback.

Jag är även engagerad i forskning kring katastrofsjukvård samt ledning vid ”den stora olyckan” 

Avhandlingstitel

Development and evaluation of a computerised decision support system for use in prehospital care

Områden

Centrumbildningar