Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Jutta Haider

Jutta Haider

Professor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4167

E-post: jutta.haider@hb.se

Rumsnummer: C526

Signatur: JUHA

Jag är professor i biblioteks- och informationsvetenskap. Mina forskningintressen rör informationspraktiker och digitala kulturers villkor för produktion, användning och distribution av kunskap och information. Det innefattar forskning kring miljökommunikation och kunskapsinstitutioner, som encyklopedier, sökmotorer och det vetenskapliga kommunikationssystemet

Jag arbetar för närvarande med projektet Algoritmer och källkritik som pågår mellan 2018–2021 och finansieras av Vetenskapsrådet. Jag är även  delaktig i Mistras forskningsprogram för miljökommunikation, 2019–2023.

Vid Högskolan i Borås leder jag tillsammans med Ola Pilerot forskningsgruppen Informationspraktiker. 

Min senaste bok "Invisible Search and Online Search Engines: The ubiquity of search in everyday life" (med Olof Sundin), publicerades av Routledge 2019.

Områden

Forskargrupper