Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Lars Hallnäs

Lars Hallnäs

Senior professor

Sektionen för design

Telefonnummer: 033-4354208

Mobilnummer: 0727-399899

E-post: lars.hallnas@hb.se

Rumsnummer: U328

Signatur: LHS

Doktorsexamen i teoretisk filosofi - avhandling i matematisk logik. Docent i logik vid Stockholms universitet.
Verksam som tonsättare sedan 1970. Utbildning vid musikhögskolan i Malmö, Kungliga musikhögskolan i Stockholm samt vid Instituut voor Sonologie, Universiteit Utrecht.

Avhandlingstitel

On normalization of proofs in set theory

Områden

Uppdrag

Ordförande i Vetenskapsrådets kommitté för konstnärlig forskning 2016-2018.

Koordinator för ArcInTexETN, ett europeiskt nätverk för forskarutbildning finansierat av EU inom ramen för Marie Skłodowska-Curie-programmen.