Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Carina Hallqvist

Carina Hallqvist

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354506

E-post: carina.hallqvist@hb.se

Rumsnummer: D408

Signatur: CAHA

Fil.dr i data- och systemvetenskap med inriktning informatik.

Avhandlingstitel

Passion for Participation. The Importance of Creating Support for Motivation.

Områden