Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Carina Hallqvist

Carina Hallqvist

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354506

E-post: carina.hallqvist@hb.se

Rumsnummer: D408

Signatur: CAHA

Fil.dr i data- och systemvetenskap med inriktning informatik.

Avhandlingstitel

Passion for Participation. The Importance of Creating Support for Motivation.

Områden