Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Carina Hallqvist

Carina Hallqvist

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354506

E-post: carina.hallqvist@hb.se

Rumsnummer: C501

Signatur: CAHA

Fil.dr i data- och systemvetenskap med inriktning informatik.

Avhandlingstitel

Passion for Participation. The Importance of Creating Support for Motivation.

Områden