Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Anna Hampson Lundh

Anna Hampson Lundh

Docent

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4355991

Mobilnummer: 0733-949268

E-post: anna.hampson_lundh@hb.se

Rumsnummer: D306C

Signatur: ALU

Anna Hampson Lundh, fil. dr., är forskare i biblioteks- och informationsvetenskap. Hennes specifika forskningsintressen gäller läspraktiker och diskurser om läsning.

Anna är docent vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, samt Senior Research Fellow vid Curtin University, Perth, Australien. Hon är också medlem i den starka forskningsmiljön LinCS.

I sin pågående forskning arbetar Anna med att: 1) Spåra den historiska bakgrunden till dagens diskurser om medie- och informationskunnighet och informationskompetens, 2) Skapa en bättre förståelse för läspraktiker som involverar talböcker och andra typer av tillgängliga medier.

Under de senaste åren har Anna deltagit i och lett ett antal externt finansierade forskningsprojekt och arbetat med uppdragsforskning. På hennes webbplats kan du hitta mer information om dessa projekt, samt Annas samlade publikationer.

Anna har arbetat vid Bibliotekshögskolan sedan 2004, och disputerade 2011 vid Institutionen Biblioteks- och Informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Göteborgs Universitet och Högskolan i Borås.

Senaste publikationer

Avhandlingstitel

Doing research in primary school: Information activities in project-based learning

Områden