Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Martin Hellström

Martin Hellström

Professor

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning

E-post: martin.hellstrom@hb.se

Signatur: MAHE

Martin Hellström är professor i litteraturvetenskap.

Martin Hellström (f.d. Todtenhaupt), född 1962 i Essen (Tyskland). Efter studentexamen studier i ”Germanistik” och ”Katholische Theologie” vid Ruhr-Universität Bochum (Tyskland), disputation 1990. Avhandlingens titel: Veritas amoris. Die ”Tristan”-Konzeption Gottfrieds von Straßburg.

Utländsk lektor vid Umeå universitet (1991-1993), lektor i tyska vid Mitthögskolan (1993-1994), lektor (1995) / docent (2003) / professor (2011) i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Göteborgs universitet. Ämnesansvarig för ämnet tyska vid Mitthögskolan (1993-1994), prefekt för Institutionen för tyska och nederländska (1997-2001, 2006-2007) och prodekan för Humanistiska fakulteten (2007-2011) vid Göteborgs universitet, 2011-2016 prorektor för Högskolan i Borås. Professor i litteraturvetenskap vid Högskolan i Borås sedan 2012.

Undervisning i tysk kultur, litteratur och litteraturhistoria. Publikationer inom litteraturvetenskap med inriktning på tyskspråkig litteratur. Fokus inom forskarutbildningen på medeltidslitteratur (1200-talet), senare p.g.a. utbildningsuppdragen på nutidslitteratur, utifrån frågeställningar om berättarteknik och intertextualitet.

Tillsammans med professor Edgar Platen både grundare till ”Forum für deutsche Gegenwartsliteratur und Deutschlandstudien“ (DGD) vid Göteborgs universitet (sedan 2003) och utgivare för publikationsserien Zur Darstellung von Zeitgeschichte in deutschsprachiger Gegenwartsliteratur (München: iudicium). Sedan 2013 juryledamot i Borås Tidnings debutantpris.

Är mest ute och cyklar - som längst från Nordkap till Essen, en tur på ca 350 mil. O.K., det var några år sedan. Favoritförfattare: Felicitas Hoppe. Och Astrid Lindgren – genom hennes böcker har jag blivit en livlig läsare och väcktes mitt intresse för Sverige och svensk litteratur.

Områden

Uppdrag

Prorektor vid Högskolan i Borås sedan 2011.