Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Coralie Hellwig

Coralie Hellwig

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4354374

E-post: coralie.hellwig@hb.se

Rumsnummer: D422

Signatur: COHE

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare