Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Johan Herlitz

Johan Herlitz

Senior professor

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354380

Mobilnummer: 0734-612002

E-post: johan.herlitz@hb.se

Rumsnummer: e709

Signatur: JHZ

Ämnesområde: Kardiologi och Prehospital akutsjukvård.

1) Registerhållare för det Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret som kartlägger samtliga fall i Sverige där hjärtat har stannat och hjärt-lungräddning har påbörjats. Detta är i första hand ett kvalitetsregister men ett stort antal vetenskapliga artiklar baserade på registerdata ligger i pipeline (ca 35) där registerhållaren är spindel i nätet. Registret är ett av de 108 kvalitetsregister i Sverige som får stöd av Sveriges kommuner och landsting.

2) Delansvarig för Saving More Lives In Sweden (SAMS) där betydelsen av samutlarmning av ambulans, räddningstjänst och polis kartläggs i olika regioner i Sverige.

3) Delansvarig för kartläggning av alla plötsliga hjärtstopp som inträffar i anslutning till idrottsutövning.

4) Huvud eller bihandledare för 10 doktorander i ämnen som berör den tidiga vårdkedjan vid akuta bröstsmärtor, hjärtinfarkt och plötsliga oväntade hjärtstopp. Andra ämnen som berörs är mobila intensivvårdsgrupper på sjukhus, sömnapné och vård på rätt vårdnivå inom ambulanssjukvården.

5) Vice ordförande i Strokecentrum Väst som arbetar för att förbättra omhändertagandet av stroke i regionen. I detta arbete ingår en kontinuerlig kartläggning av den tidiga vårdkedjan vid stroke i hela regionen.

6) Deltar i utvärderingen av mikrovågsdiagnostik för att skilja hjärnblödning från annan stroke redan i ambulans.

7) Delansvarig för en nationell randomiserad studie som kartlägger betydelsen av syrgas behandling vid misstanke om hjärtinfarkt. Drygt 6000 patienter skall inkluderas.

8) Involverad i studier som kartlägger den tidiga vårdkedjan vid sepsis.

9) Involverad i studier som kartlägger den tidiga vårdkedjan vid cirkulationsstörningar i nedre extremiteterna.

10) Involverad i en studie som belyser patientsäkerheten inom ambulanssjukvården där bland annat ambulanssjuksköterskans fältdiagnos skall relateras till slutdiagnosen.

11) Involverad i utvärderingen en enmannad bedömningsbil inom ambulanssjukvården.

Avhandlingstitel

Bedömning och begränsning av hjärtinfarktens storlek en interventionsstudie med Metoprolol (1982), Göteborgs universitet.

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar