Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Niina Hernández

Niina Hernández

Universitetslektor

Sektionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-4354252

Mobilnummer: 0704-442285

E-post: niina.hernandez@hb.se

Rumsnummer: S439

Signatur: NHZ

Jag är universitetslektor inom forskningsområdet textil och mode med fokus på passform på kläder, både matematiskt, virtuellt och i verkligheten.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2011 som utbildningsledare och lärare för Designteknikerna parallellt med mina forskarstudier. Tidigare arbetade jag med produktutveckling och produktion av damkonfektion. Jag har ett stort intresse i system som underlättar produktutveckling och produktion vilket var bra när jag jobbade med ett av de ledande CAD/CAM företagen i textilbranschen. Jag har också arbetet med mjukvaror och system som möjliggör tillverkning av måttbeställda kläder inom produktion. Min akademiska bana grundade jag med en textillärarexamen som jag sedan byggde vidare med en licentiatavhandling inom passform för avvikande figurer. Titel på licentiatavhandlingen är Tailoring the Unique Figure, båda vid Göteborgs universitet.

För övrigt är jag aktiv i olika forskningsprojekt; wearITmed som är finansierat av Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF) samt Digimode som är ett Vinnovafinansierat projekt. Digimode är en förlängning av projektet from Roll to Bag som var finansierat av European Commission (EC). Dessutom är jag aktiv inom SIIR och genomför tillsammans med dem olika uppdrag mot olika företag.

Utöver forskningsprojektet tittar jag på ur man kan utvärdera passformen med hjälp av virtuella verktyg samt hur detta förhåller sig till verkligheten.

Licentiat

Tailoring the unique figure (extern länk)

Avhandlingstitel

Does it really fit?: improve, find and evaluate garment fit

Områden