Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Daniel Hjelmgren

Daniel Hjelmgren

Docent

Universitetslektor

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-4354145

Mobilnummer: 0706-879133

E-post: daniel.hjelmgren@hb.se

Rumsnummer: U417

Signatur: DHJ

Jag arbetar som lektor i marknadsföring. Mitt forskningsområde är handel och resursåtervinning med fokus på textilindustrin. 

Jag har arbetat på Högskolan i Borås sedan 2008. Disputerade på Chalmers Tekniska Högskola i ämnet industriell marknadsföring. För närvarande är jag följeforskare i projektet Studio Re:design finansierat av VGR.

Avhandlingstitel

Exploring the Interplay between Standard Products and Customer Specific Solutions

Områden