Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Daniel Hjelmgren

Daniel Hjelmgren

Docent

Universitetslektor

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-4354145

Mobilnummer: 0706-879133

E-post: daniel.hjelmgren@hb.se

Rumsnummer: L404

Signatur: DHJ

Jag arbetar som lektor i marknadsföring. Mitt forskningsområde är handel och resursåtervinning med fokus på textilindustrin. 

Jag har arbetat på Högskolan i Borås sedan 2008. Disputerade på Chalmers Tekniska Högskola i ämnet industriell marknadsföring. För närvarande är jag följeforskare i projektet Studio Re:design finansierat av VGR.

Avhandlingstitel

Exploring the Interplay between Standard Products and Customer Specific Solutions

Områden