Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Karin Högberg

Karin Högberg

Universitetslektor

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354743

E-post: karin.hogberg@hb.se

Rumsnummer: E742

Signatur: KHO

Ämnesområde: Vårdvetenskap.

Jag arbetar som lärare inom vetenskapsteori/forskningsmetodik och som forskare inom lite olika områden. Min avhandling handlade om vårdande i form av skriftligt stöd via webben, till patienter med hematologisk sjukdom.

För närvarande håller jag på med två forskningsprojekt: ungdomar och sömn/psykisk ohälsa och frågan om mensfattigdom i U-länder.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2001, mestadels med undervisning i ovan nämnda ämnesområde. Min grundutbildning är sjuksköterskeutbildning, men jag har även en magisterutbildning inom informatik.

Avhandlingstitel

Webbased counselling to patients with haematological diseases, 2015

Områden