Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Karin Högberg

Karin Högberg

Universitetslektor

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354743

E-post: karin.hogberg@hb.se

Rumsnummer: T388

Signatur: KHO

Ämnesområde: Vårdvetenskap.

Jag arbetar som lärare inom vetenskapsteori/forskningsmetodik och som forskare inom lite olika områden. Min avhandling handlade om vårdande i form av skriftligt stöd via webben, till patienter med hematologisk sjukdom.

För närvarande håller jag på med två forskningsprojekt: ungdomar och sömn/psykisk ohälsa och frågan om mensfattigdom i U-länder.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2001, mestadels med undervisning i ovan nämnda ämnesområde. Min grundutbildning är sjuksköterskeutbildning, men jag har även en magisterutbildning inom informatik.

Avhandlingstitel

Webbased counselling to patients with haematological diseases, 2015

Områden