Bekämpning av mensfattigdom– konferens i Nairobi

Konferensen som leds av fyra svenska forskare tar sin utgångspunkt i ett forskningsprojekt runt mobilbaserad utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) med särskilt fokus på menshygien (MH).

Syftet med konferensen är att identifiera vad som möjliggör och kan hindra en utbildningsintervention i SRHR/MH. Konferensens upplägg baseras på att inbjudna deltagare från olika akademiska discipliner men även användarrepresentanter tillsammans diskuterar frågor av betydelse för genomförbarheten.

Konferensens huvudtema är ”bekämpning av mensfattigdom”. Frågor om menshygien fokuseras här ur perspektivet av "sexuell och reproduktiv hälsa" och representeras av forskare inom vårdforskning. Då frågor som rör sexualitet i de flesta kulturer och miljöer betraktas som tabubelagda inkluderas även ett etiskt/antropologiskt perspektiv.

Utifrån konferensens tema delas den i olika "spår": Hälsa, Etik, Utbildning och Teknik. Delfrågorna från varje "spår" lyfts fram mot konferensens huvudtema; bekämpa mensfattigdom. Under dag 2 diskuteras tidplan och handlingsplan i syfte att implementera en pilot av interventionen. Resultaten från konferensen sammanfattas även i en skriftig rapport i samarbete mellan svenska forskare och UN-Habitat.

Läs hela programmet här (extern länk)

Key-note speakers

Judith Mulwa, Programme Coordinator, UN Habitat, Nairobi, Kenya.

Göran Collste, Professor, Linköping University, Sweden & Karin Högberg, Senior Lecturer, University of Borås, Sweden.

Per-Olof Hansson, Senior Lecturer, Linköping University, Sweden & William Jobe, Researcher, University West, Sweden.