Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Holmén, Christer

Holmén, Christer

Signatur: CHO

Jag arbetar som universitetslektor inom ämnet företagsekonomi med fokus på bolagsstyrning & företagsutveckling samt entreprenörskap. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås i sex år.

Innan mitt uppdrag vid Högskolan i Borås så har jag arbetat inom bank- och bilindustrin såväl på ledande positioner som konsult och entreprenör. Parallellt med mitt akademiska uppdrag arbetar jag också som styrelseproffs i såväl noterade som onoterade bolag. Jag är f.n. verksam i ett bokprojekt där jag skriver om bolagsstyrning

Avhandlingstitel

Financial Services (in the automotive industry)

Områden