Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Christer Holmén

Christer Holmén

Universitetslektor

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-4354376

E-post: christer.holmen@hb.se

Rumsnummer: L511

Signatur: CHO

Jag arbetar som universitetslektor inom ämnet företagsekonomi med fokus på bolagsstyrning & företagsutveckling samt entreprenörskap. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås i sex år.

Innan mitt uppdrag vid Högskolan i Borås så har jag arbetat inom bank- och bilindustrin såväl på ledande positioner som konsult och entreprenör. Parallellt med mitt akademiska uppdrag arbetar jag också som styrelseproffs i såväl noterade som onoterade bolag. Jag är f.n. verksam i ett bokprojekt där jag skriver om bolagsstyrning

Avhandlingstitel

Financial Services (in the automotive industry)

Områden