Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Emelie Hultberg

Emelie Hultberg

Doktorand

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-4354347

E-post: emelie.hultberg@hb.se

Rumsnummer: U316

Signatur: EMHU

Jag är doktorand inom textilt management med fokus på cirkulära affärsmodeller och vad det finns för underliggande logiker för att skala upp dessa inom modebranschen. Jag började som doktorand vid högskolan i Borås i januari 2019 och har även en kandidatexamen i textil teknologi från Borås. Utöver det har jag en magisterexamen i entreprenörskap och innovationsutveckling från Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och flera års erfarenhet av att arbeta i modebranschen.

Jag deltar just nu i forskningsprojektet uppskalning av cirkulära affärsmodeller i värdekedjor för modebutiker

Områden