Frances Hultgren

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4354

Mobilnummer:

E-post: frances.hultgren@hb.se

Rumsnummer: C532

Signatur: FHU

Jag arbetar som lektor inom forskningsområdet Biblioteks- och informationsvetenskap med fokus på informationssökning och barnbibliotek. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2000. Innan dess utbildade jag mig på Göteborgs Universitet där jag skrev min avhandling ”Approaching the future: a study of the information related activities of Swedish school leavers”.

Jag precis avslutat ett aktionsforskningsprojekt finansierat av Malmö stadsbibliotek, Region Skåne och Högskolan i Borås. Fokus i projektet var att utveckla autentiska sätt att införliva barns delaktighet i bibliotekets verksamheter.  Nästa projekt kommer att ha fokus på Bokstart. Jag är också verksam i utformningen av en utbildningsmodul för Skolverkets satsning ”Läslyftet” som riktas till lärare och skolbibliotekarier.

Uppdrag

Vetenskaplig ledare för Läslyftet 2014-10-01--2015-06-31
Syftet med projektet är att stimulera läsintresse i form av en fortbildningsmodul i Skolverkets satsning. Modulen finns tillgängligt på Läs- och skrivportalen.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Approaching the future, a study of Swedish school leavers' information related activities (Högskolan i Borås/Göteborgs universitet 2009).