Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Frances Hultgren

Frances Hultgren

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354354

E-post: frances.hultgren@hb.se

Rumsnummer: C532

Signatur: FHU

Jag arbetar som lektor inom forskningsområdet Biblioteks- och informationsvetenskap med fokus på informationssökning och barnbibliotek. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2000. Innan dess utbildade jag mig på Göteborgs Universitet där jag skrev min avhandling ”Approaching the future: a study of the information related activities of Swedish school leavers”.

Jag precis avslutat ett aktionsforskningsprojekt finansierat av Malmö stadsbibliotek, Region Skåne och Högskolan i Borås. Fokus i projektet var att utveckla autentiska sätt att införliva barns delaktighet i bibliotekets verksamheter.  Nästa projekt kommer att ha fokus på Bokstart. Jag är också verksam i utformningen av en utbildningsmodul för Skolverkets satsning ”Läslyftet” som riktas till lärare och skolbibliotekarier.

Avhandlingstitel

Approaching the future, a study of Swedish school leavers' information related activities (Högskolan i Borås/Göteborgs universitet 2009).

Områden

Uppdrag

Vetenskaplig ledare för Läslyftet 2014-10-01--2015-06-31
Syftet med projektet är att stimulera läsintresse i form av en fortbildningsmodul i Skolverkets satsning. Modulen finns tillgängligt på Läs- och skrivportalen.