Maria Idebrant

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4268

Mobilnummer:

E-post: maria.idebrant@hb.se

Rumsnummer: D416

Signatur: mari