Åsa Israelsson-Skogsberg

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4709

Mobilnummer:

E-post: asa.israelsson-skogsberg@hb.se

Rumsnummer: E718

Signatur: ASIS

I januari 2020 disputerade jag med avhandlingen Children living with Home Mechanical Ventilation. The everyday life experiences of the children, their siblings, parents and personal care assistants som studerar barnens, syskonens, föräldrarnas samt personliga assistenters erfarenheter om ett vardagsliv med andningsstöd i hemmet.

Jag är specialistsjuksköterska inom intensivvård och påbörjade min anställning vid Högskolan i Borås 2015 och har sedan dess undervisat i sjuksköterskeutbildningen såväl som specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot intensivvård. Innan dess har jag arbetat som intensivvårdssjuksköterska på Thoraxintensiven/Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Vid Högskolan i Borås ingår jag i forskargruppen Vårdande i högteknologiska miljöer. Vårdande i högteknologiska miljöer baseras på ett vårdvetenskapligt perspektiv där avsikten är att söka och skapa kunskap om vad som är vårdande, i olika vårdmiljöer i en alltmer högteknologiskt präglad vård.

  • Katja Laakso, Sahlgrenska Akademin
  • Agneta Markström, Akademiska Sjukhuset Uppsala
  • Carina Persson, Linnéuniversitetet

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Children living with Home Mechanical Ventilation. The everyday life experiences of the children, their siblings, parents and personal care assistants