Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Åsa Israelsson-Skogsberg

Åsa Israelsson-Skogsberg

Universitetsadjunkt

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354709

E-post: asa.israelsson-skogsberg@hb.se

Rumsnummer: E718

Signatur: ASIS

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet Människan i vården. Mitt doktorandprojekt handlar om hemventilatorbehandling till barn och ungdomar samt deras och familjens livssituation. Den övergripande målsättningen med avhandlingen är att utveckla kunskap om livssituation och vårdbehov för barn och ungdomar med hemventilatorbehandling samt familjens situation. Personliga assistenters erfarenheter av att vårda i hemmet studeras också.

Jag påbörjade min anställning som doktorand 2015. Innan dess har jag arbetat som intensivvårdssjuksköterska samt forskningssjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare

  • Katja Laakso, Sahlgrenska Akademin
  • Agneta Markström, Akademiska Sjukhuset Uppsala
  • Carina Persson, Linnéuniversitetet

Högteknologiska vårdmiljöer


Hur kan rum i högteknologisk miljö förbättras?

Läs mer om forskning kring anpassningen av högteknologiska vårdmiljöer.