Mostafa Jabbari

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4636

Mobilnummer:

E-post: mostafa.jabbari@hb.se

Rumsnummer: E430

Signatur: MOJA

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Preparation of an appropriate material for foldable, portable biogas reactor