Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Sheenam Jain

Sheenam Jain

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-4354147

E-post: sheenam.jain@hb.se

Rumsnummer: U316

Signatur: SHJA

Jag är doktorand inom Textil management med fokus på textil- och klädindustri, massanpassning och datahantering. Min doktorsexamen ligger inom ramen för Erasmus mundus Joint Doctoral Program - Sustainable Management and Design of Textiles (SMDtex) finansierat av Europeiska unionen. Arbetet är ett samarbete med tre universitet där jag tillbringade 18 månader vardera på ENSAIT, Frankrike och University of Borås, Sverige och ett år vid Soochow University, Kina.

Områden