Arvid Jakobsson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: arvid.jakobsson@hb.se

Signatur: arja