Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Anette Jansson

Anette Jansson

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4354569

E-post: anette.jansson@hb.se

Rumsnummer: D434

Signatur: ANJA

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare