Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Aleksandra Jarling

Aleksandra Jarling

Universitetsadjunkt

Doktorand

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354723

E-post: aleksandra.jarling@hb.se

Rumsnummer: E713

Signatur: ALJA

Jag är doktorand inom forskningsområdet Människan i vården inom projektet Vård av multisjuka äldre. Forskningsprojektets syfte är att skapa kunskap om villkoren för en väl fungerande vård och omsorg av äldre med mild till måttlig kognitiv funktionsnedsättning och med en eller flera sjukdomar som kräver kontinuerlig hemsjukvård. I syftet ingår att förstå komplexiteten i samhällets ansvar och enskildas utsatthet som patient eller närstående. 

Jag påbörjade min anställning vid Högskolan i Borås 2011 och har sedan dess undervisat främst i sjuksköterskeutbildningen men även i specialistutbildningarna. Jag är utbildad Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård och Specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska. Tidigare har jag arbetat som psykiatrisjuksköterska på Södra Älvsborgs Sjukhus.

Huvudhandledare: Maria Nyström, Borås
Bihandledare: Lotta Dahlheim- Englund och Ingela Rydström, Borås och Marie Ernsth- Bravell, Jönköping.

Områden

Forskargrupper

Huvudhandledare

Bihandledare

  • Marie Ernsth-Bravell, Jönköping University