Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Mikael Jensen

Mikael Jensen

Universitetslektor

Sektionen för lärarutbildning

Telefonnummer: 033-4354333

Mobilnummer: 0701-000423

E-post: mikael.jensen@hb.se

Rumsnummer: A511

Signatur: MJE

Mina huvudsakliga forskningsintressen är:

  • Kognition (mänskligt tänkande, särskilt kognitiv utveckling och social kognition)
  • Lek (särskilt låtsaslek)
  • Lärande
  • Interpersonell kommunikation (särskilt kommunikation i pedagogisk verksamhet)
  • Hållbar utveckling (särskilt hållbar livsstil och undervisning om hållbar utveckling)

Se vidare på någon av mina bloggar:

Mikael Jensen PhD

State of Play

Ledarskap, Lärande och Kommunikation

Framgångsfaktorer

Hållbar Livsstil

Senaste publikationer

Avhandlingstitel

Kognitiv utveckling och låtsaslekens mysterier (2008), Göteborgs universitet

Områden

Forskargrupper