Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Regina Patinvoh

Regina Patinvoh

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4354625

E-post: regina.patinvoh@hb.se

Signatur: REJI

Jag är doktorand inom Resursåtervinning med fokus på utveckling av rötningsprocessen för biogasproduktion. Jag har arbetat på Högskolan i Borås sedan februari 2014. Innan det studerade jag Chemical och polymerteknik vid State University Lagos, Nigeria.

Avhandlingstitel

Development of Digestion Process for Biogas Production.

Områden

Huvudhandledare