Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Erik Joelsson

Erik Joelsson

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4355931

E-post: erik.joelsson@hb.se

Rumsnummer: D420

Signatur: EIJO

Jag har en bakgrund inom vetenskapsteori (FD, Göteborgs universitet) samt biblioteks- och informationsvetenskap (FM, Högskolan i Borås).

Forskningsintressena rör främst frågor om forskarutbildning och forskarkarriär (däribland akademisk meritvärdering) i en vidare forskningspolitisk kontext. Jag har varit verksam inom ett utredningsuppdrag från Kungliga biblioteket angående incitament för öppen tillgång (open access) kontra det akademiska meritvärderingssystemet i Sverige. Tidigare forskning har också berört teoretiska grunder för kunskapsorganisation, samt biblioteks- och informationsvetenskapens etablering som akademisk disciplin vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås.

Undervisningen omfattar främst vetenskaplighet/kritiskt tänkande samt vetenskapsteori och forskningsmetoder. Jag fungerar därtill som handledare och examinator på flertalet av Bibliotekshögskolans uppsatskurser.

Områden