Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Jenny Johannisson

Jenny Johannisson

Docent

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354428

Mobilnummer: 0701-000802

E-post: jenny.johannisson@hb.se

Rumsnummer: D506

Signatur: JJO

Sedan 2013 är jag docent i biblioteks- och informationsvetenskap. I min forskning intresserar jag mig i första hand för kommunal och regional kulturpolitik mot bakgrund av globaliseringsprocesser. I en rad forskningsprojekt har jag belyst hur framförallt kommunal och regional förvaltning hanterar en politisk förskjutning mot ökad självständighet på det kulturpolitiska området. Då jag för närvarande är vicerektor för forskning, är mina forskningsinsatser begränsade till medverkan i det EU-finansierade COST-projektet "Investigating Cultural Sustainability", samt i "Innovationsplattform Norrby", ett av Vinnova finansierat samverkansprojekt om hållbar stadsutveckling.

Ända sedan jag började på Högskolan i Borås 1995 har ett viktigt fokus för mig varit att i samverkan med andra forskare, lärosäten och sektorsaktörer bidra till utvecklingen av forskning om kulturpolitik i Sverige och internationellt. Därför har jag engagerat mig i att etablera och driva två vetenskapliga tidskrifter inom området och jag är sedan 2012 ordförande i den vetenskapliga kommittén för The International Conference on Cultural Policy Research (ICCPR), som genomförs vartannat år i samarbete med The International Journal of Cultural Policy (Routledge).

Jag har under alla år undervisat i biblioteks- och informationsvetenskap, särskilt om kulturpolitik men också om forskningsmetoder och genusperspektiv.

Avhandlingstitel

Det lokala möter världen: Kulturpolitiskt förändringsarbete i 1990-talets Göteborg.

Områden

Centrumbildningar

Handleder doktorander

Uppdrag

Nuvarande uppdrag

Vicerektor för forskning, Högskolan i Borås, 2014-

Ordförande i den vetenskapliga kommittén för The International Conference on Cultural Policy Research (ICCPR) som arrangeras vartannat år i samverkan med The International Journal of Cultural Policy Research (Routledge, ISSN: 1028-6632), 2010-

Ledamot av Myndigheten för Kulturanalys vetenskapliga råd, 2015-

Tidigare uppdrag (urval)

Biträdande redaktör för Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research (Linköping University Electronic Press, ISSN: 2000-1525), 2008-2012

Redaktionssekreterare för Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift (Högskolan i Borås, ISSN: 1403-3216), 1998-2006

Ordförande för SweCult (Swedish Cultural Policy Research Observatory), Linköpings universitet, 2010-2013