Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Kristin Johansson

Kristin Johansson

Doktorand

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354036

E-post: kristin.johansson@hb.se

Rumsnummer: C322

Signatur: kijo

Jag är sedan 2017 doktorand inom biblioteks- och informationsvetenskap med inriktning mot läsforskning och kulturpolitik. Arbetstiteln på min avhandling är "Från romanförgiftning till läkande läsning" och syftet med studien är att skapa kunskap om föreställningarna kring läsandets effekter på hälsa och hur dessa har påverkat politisk styrning av läsning från tidigt 1900-tal till idag.

Jag har sedan tidigare examen på kandidatnivå i kulturvetenskap vid Göteborgs universitet och på masternivå i biblioteks- och informationsvetenskap här i Borås.

Områden

Forskargrupper

Huvudhandledare

Bihandledare