Kristin Johansson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4036

Mobilnummer:

E-post: kristin.johansson@hb.se

Rumsnummer: C322

Signatur: kijo

Jag är sedan 2017 doktorand inom biblioteks- och informationsvetenskap med inriktning mot läsforskning och kulturpolitik. Arbetstiteln på min avhandling är "Från romanförgiftning till läkande läsning" och syftet med studien är att skapa kunskap om föreställningarna kring läsandets effekter på hälsa och hur dessa har påverkat politisk styrning av läsning från tidigt 1900-tal till idag.

Jag har sedan tidigare examen på kandidatnivå i kulturvetenskap vid Göteborgs universitet och på masternivå i biblioteks- och informationsvetenskap här i Borås.