Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Marianne Johansson

Marianne Johansson

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354750

Mobilnummer: 0706-818889

E-post: marianne.johansson@hb.se

Rumsnummer: E712

Signatur: MARJ

Avhandlingstitel

Life after terminated IVF – experience and quality of life among men and women (2010), Göteborgs universitet.

Områden