Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Tore Johansson

Tore Johansson

Akademicontroller

Telefonnummer: 033-4354403

Mobilnummer: 0732-305919

E-post: tore.johansson@hb.se

Rumsnummer: L308/L409

Signatur: TOJ

Tore Johansson är doktorand i företagsekonomi med ett särskilt forskningsintresse för styrning, ledning och organisering. Det forskningsfält som Tores forskning framför allt koncentrerats till är styrning kopplat till offentlig livsmedelsupphandling.

Områden