Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Veronica Johansson

Veronica Johansson

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4355968

Mobilnummer: 0703-344538

E-post: veronica.johansson@hb.se

Rumsnummer: C515

Signatur: VEJ

Undervisning och forskning

Jag forskar och undervisar vid Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT vid Högskolan i Borås. Min undervisning handlar huvudsakligen om informationspolitiska frågor i det digitala informationslandskapet, i synnerhet personlig integritet i relation till teknologisk utveckling samt lagar och regler. Jag undervisar även om kritisk informationskompetens/medie- och informationskkunnighetet (MIK), visualisering, interaktionsdesign och kvalitativa metoder för dataproduktion så som intervjuer, observationer och participant inquiry.

Min forskning syftar till att utforska variationen och betydelserna av kritiska informationskompetenser som de kommer till uttryck då användare arbetar och interagerar med visualiseringar av data. Inom visualiseringsområdet strävar jag efter att undersöka en så bred variation av användare, sammanhang, syften och visuella representationssätt som möjligt. Som ramverk för analys och tolkning arbetar jag med en kombination av teorier från det sociokulturella perspektivet och teknik- och vetenskapsstudier (STS).

Forskningsaktiviteter och -projekt

I min avhandling, publicerad I december 2012, utförde jag två fallstudier av olika sorters användare som interagerade med olika sorters visualiseringsverktyg. Det ena fallet handlar om användningen av ett geografiska informationssystem (MapInfo) för att analysera och förhindra trafikolyckor i Göteborgs stad. Det andra fallet handlar om hur en dynamisk, animerad tidsserievisualisering (Trendalyzer) används i tre olika organisationer för att analysera och sprida kunskap om utvecklingen i världens länder.

Under 2013-2014 har jag också varit involverad i ett projekt finansierat av Internetfonden.SE, med namnet Omvärld.se - fördjupad samhällsförståelse med interaktiva visualiseringar i gymnasieskolan. I projektet arbetade vi med lärare i en svensk gymnasieskola för att hjälpa dem utveckla och använda data och visualiseringar som lärande- och pedagogiska resurser i ämnena geografi och samhällskunskap. 

Områden

Handleder doktorander