Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Veronica Johansson

Veronica Johansson

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4355968

Mobilnummer: 0703-344538

E-post: veronica.johansson@hb.se

Rumsnummer: C515

Signatur: VEJ

Undervisning och forskning

Mina forskningsintressen handlar om olika frågeställningar kring visual analytics och visualisering av data i olika sammanhang, främst: användares interaktion med och tolkning av visualiserad data; kritiska kompetenser för datavisualiseringar; kritiska och sociotekniska perspektiv på data och visuell representation; HCI- och interaktionsdesignsperspektiv på visualiseringar; frågor om persondataskydd och etik vid visualisering av sociala data; samt digitala strategier för data och visualiseringar i organisationer.

Min undervisning omfattar främst informationsjuridik med fokus på persondataskydd och GDPR; datastrategier och visualiseringar för organisationsutveckling; kvalitativa forskningsmetoder (intervju, observation, contextual inquiry) och analys. Jag handleder och examinerar även studentarbeten på kandidat- och masternivå, samt handleder doktorander.

Forskningsaktiviteter och -projekt

I min avhandling, publicerad I december 2012, utförde jag två fallstudier av olika sorters användare som interagerade med olika sorters visualiseringsverktyg. Det ena fallet handlar om användningen av ett geografiska informationssystem (MapInfo) för att analysera och förhindra trafikolyckor i Göteborgs stad. Det andra fallet handlar om hur en dynamisk, animerad tidsserievisualisering (Trendalyzer) används i tre olika organisationer för att analysera och sprida kunskap om utvecklingen i världens länder.

Under 2013-2014 har jag också varit involverad i ett projekt finansierat av Internetfonden.SE, med namnet Omvärld.se - fördjupad samhällsförståelse med interaktiva visualiseringar i gymnasieskolan. I projektet arbetade vi med lärare i en svensk gymnasieskola för att hjälpa dem utveckla och använda data och visualiseringar som lärande- och pedagogiska resurser i ämnena geografi och samhällskunskap. 

Områden

Handleder doktorander