Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Lise-Lotte Jonasson

Lise-Lotte Jonasson

Universitetslektor

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354797

E-post: lise-lotte.jonasson@hb.se

Rumsnummer: D721

Signatur: LIJO

Jag arbetar som universitetslektor inom distriktssköterskans område och komplex vård i sjuksköterskeutbildningen. Områden som jag främst inriktar mig på är etik i vården, vården av äldre personer, ledarskap i äldreomsorg samt teknik i mötet med människan som är i behov av tekniska hjälpmedel. 

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan hösten 2011. Innan dess arbetade jag vid Hälsohögskolan i Jönköping som universitetsadjunkt parallellt med framskrivandet av avhandlingen som handlar om etiska värden i vårdande möten med den äldre personen, närstående och vårdpersonal. Tiden före 2003 har jag varit verksam framförallt inom kommunal äldreomsorg i olika befattningar. 

Är nu verksam i olika forskningsprojekt: värdebaserat ledarskap i äldreomsorgen, utvärdering av smart textile-baserad metod mot muskelspasticitet, identifiering, problematisering och lösningar på etiska problem i äldreomsorgsverksamheten, samt arbetar för ett projekt som handlar om implementering av personcentrerad vård för äldre personer med urininkontinensproblem. 

Handledning: Är bihandledare för Helena Johansson, Linköpings universitet, Institution Medicin och Hälsa, vars avhandlingsarbete handlar om: Symtombörda och vårdgivarbörda samt behov av stöd hos personer med KOL och deras närstående. 

Uppdrag: Ledamot i Biblioteksrådet 2015-f.f , programansvarig för distriktssköterskeutbildningen 2014- f.f. 

Områden

Forskargrupper

Centrumbildningar

Leif Sandsjö och Lise-Lotte Jonasson berättar om projektet där de ska utvärdera elektrodressen Mollii.