Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Lise-Lotte Jonasson

Lise-Lotte Jonasson

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354797

E-post: lise-lotte.jonasson@hb.se

Rumsnummer: D721

Signatur: LIJO

Jag arbetar som universitetslektor inom distriktssköterskans område och komplex vård i sjuksköterskeutbildningen. Områden som jag främst inriktar mig på är etik i vården, vården av äldre personer, ledarskap i äldreomsorg samt teknik i mötet med människan som är i behov av tekniska hjälpmedel. 

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan hösten 2011. Innan dess arbetade jag vid Hälsohögskolan i Jönköping som universitetsadjunkt parallellt med framskrivandet av avhandlingen som handlar om etiska värden i vårdande möten med den äldre personen, närstående och vårdpersonal. Tiden före 2003 har jag varit verksam framförallt inom kommunal äldreomsorg i olika befattningar. 

Är nu verksam i olika forskningsprojekt: värdebaserat ledarskap i äldreomsorgen, utvärdering av smart textile-baserad metod mot muskelspasticitet, identifiering, problematisering och lösningar på etiska problem i äldreomsorgsverksamheten, samt arbetar för ett projekt som handlar om implementering av personcentrerad vård för äldre personer med urininkontinensproblem. 

Handledning: Är bihandledare för Helena Johansson, Linköpings universitet, Institution Medicin och Hälsa, vars avhandlingsarbete handlar om: Symtombörda och vårdgivarbörda samt behov av stöd hos personer med KOL och deras närstående. 

Uppdrag: Ledamot i Biblioteksrådet 2015-f.f , programansvarig för distriktssköterskeutbildningen 2014- f.f. 

Områden

Forskargrupper

Leif Sandsjö och Lise-Lotte Jonasson berättar om projektet där de ska utvärdera elektrodressen Mollii.