Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Anders Jonsson

Anders Jonsson

Professor, biträdande

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354785

Mobilnummer: 0702-765619

E-post: anders.jonsson@hb.se

Rumsnummer: E702

Signatur: AJO

Inriktning: Katastrofmedicin och stressforskning, stress i blåljusyrken, arbetsledning på skadeplats

Leg. sjuksköt. Universitetslektor, Med Dr.

Avhandlingstitel

Stress efter traumatiska händelser - Ambulanspersonalens vardag (2004), Göteborgs universitet.

Områden

Centrumbildningar