Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Karin Josefsson

Karin Josefsson

Professor

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354718

E-post: karin.josefsson@hb.se

Rumsnummer: D709

Signatur: KAJO

Jag arbetar som professor, 15%, inom forskningsområdet vårdvetenskap med fokus på äldrevård och hemsjukvård främst inom kommunens äldreomsorg. Min huvudarbetsgivare är Karlstad universitet."

Avhandlingstitel

Municipal elderly care: Implications of registered nurses' work situation, education, and competence.

Områden

Forskargrupper

Handleder doktorander

  • Annelie Gusdal, Mälardalens högskola (Disputerade 2017)


Sveriges Radio P4: "Språket är avgörande för en bra hemtjänst"


Vetenskapsradion: Våga prata med de äldre om döden.


Vad kallas en äldre människa?


Dement, klient, brukare - vad vill du kallas när du blir gammal? Docent Karin Josefsson, forskare vid högskolan, berättar varför det är viktigt att fundera hur vi pratar om äldre människor.

Läs mer om äldreforskningen vid högskolan.