Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Göran Jutengren

Göran Jutengren

Docent

Universitetslektor

Sektionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-4354767

Mobilnummer: 070-6156054

E-post: goran.jutengren@hb.se

Rumsnummer: d701

Signatur: GOJU

Jag blev fil.dr. i psykologi vid Göteborgs universitet med avhandlingen ”Dealing with Intergenerational Disagreements: Parental Authority in Swedish Families”. Min forskning har sedan dess berört olika ämnen inom folkhälsa, t.ex. våld i nära relationer, riskfaktorer för mental ohälsa och sjukledighet, barns hälsa och välbefinnande i skolmiljö, såväl som struktur och planering av hälsovårdsorganisationer.

Efter doktorsexamen hade jag en tjänst som forskningsledare på FoU Primärvården Södra Älvsborg, och därefter en postdoktjänst vid Youth & Society, Örebro universitet. Förutom egen forskning har jag anlitats som konsult i kvantitativ metod i ett flertal forskningsprojekt, bl.a. på Vårdvetenskapligt forskningscentrum, Universitetssjukhuset Örebro.

I min nuvarande tjänst som universitetslektor och docent i psykologi på Högskolan i Borås är jag även involverad i tillämpad forskning på FoU Sjuhärad Välfärd, där jag bl.a. lett två externfinansierade utvärderingsprojekt.

Avhandlingstitel

Dealing with Intergenerational Disagreements: Parental Authority in Swedish Families (2004)

Områden

Centrumbildningar

Uppdrag

Akademiska uppdrag inom högskolan

  •  Vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad Välfärd

Akademiska uppdrag utanför högskolan

  • Extern styrgruppsledamot i FAM-huset, Fristad

Refereeuppdrag

  • BMC Psychology
  • Health
  • European Child and Adolescent Psychiatry
  • Journal of Youth and Adolescence
  • Social Indicators Research
  • Journal of Youth and Adolescence
  • European Journal of Developmental Psychology