Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Jyoti Kapur

Jyoti Kapur

Sektionen för design

Telefonnummer: 033-4354276

E-post: jyoti.kapur@hb.se

Signatur: JYKA

Forskarstuderande vid Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan), Sektionen för design.

Jag är en av doktoranderna i EU-projektet ArcInTexETN inom Horizon 2020. Jag har arbetat sedan 1996 efter att jag tog min masterexamen i knitwear design och teknologi i New Delhi, Indien. Jag har specialiserat mig inom knitwear fashion design. Innan jag fick min doktorandtjänst inom ArcInTexETN i Borås, så har jag bott och arbetat i olika delar av världen såsom Indien, Tyskland, Kina och Schweiz.

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare

  • Prof. Norbert Palz, Universität der Kunste, Berlin