Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Sajjad Karimi

Sajjad Karimi

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: sajjad.karimi@hb.se

Rumsnummer: D310

Signatur: SJKA

Områden