Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Katarina Karlsson

Katarina Karlsson

Universitetslektor

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354761

Mobilnummer: 0705-258220

E-post: katarina.karlsson@hb.se

Rumsnummer: D721

Signatur: KRK

Ämnesområde: Vårdvetenskap.
Inriktning: Barn- och procedurrelaterade åtgärder.

December 2015 disputerade jag med avhandlingen ”Jag är rädd, jag vill till mamma” Yngre barns, föräldrars och sjuksköterskors levda erfarenheter av nålprocedurer i vården, inom omvårdnad vid Jönköpings universitet. Min avhandling syftar till att skapa kunskap om vad det innebär för yngre barn att genomgå nålrelaterade medicinska procedurer. Dessutom vad vårdande stöd i samband med dessa procedurer innebär utifrån barns, föräldrars och sjuksköterskors perspektiv.

Nålrelaterade medicinska procedurer är undersökningar som barn behöver vara med om i vården för att motverka sjukdom, för att ta reda på varför barnet är sjukt och för att ge barnet behandling. Dessa åtgärder innebär att barn behöver vara med om nålstick.  

Med hjälp av deltagande observationer och livsvärldsintervjuer, som har dokumenterats genom video-observationer, fältanteckningar och ljudinspelningar, har datainsamlingen genomförts med yngre barn (3-7 år), deras föräldrar och sjuksköterskor. Barnen har berättat om konsekvenser som de har upplevt av nålprocedurer och om att få stöd vid dessa åtgärder. Föräldrar och sjuksköterskor har berättat om sina erfarenheter av att ge stöd till barnen.

Avhandlingens resultat visar att en framträdande konsekvens för barn under nålprocedurer är upplevelse av rädsla. Hur föräldrar och sjuksköterskor svarar an mot detta har en avgörande betydelse för om barnets rädsla ökar eller minskar.

Senaste artiklar

Darcy, L., Björk, M., Karlsson, K. & Enskär, K.(2018). Interviewing children in research is not just about making them talk - some thoughts and experiences [in manus].

Darcy, L., & Karlsson, K (2018). Humanising care for sick children in hospital – Are we ready to meet the demands of the Convention on Human Rights of the Child [in manus].

Darcy, L., & Karlsson, K. (2018). Meeting the needs of sick children, and the requirements of the UNCRC as law in Sweden [in manus].

Karlsson, K., Galvin, K., & Darcy, L. (2018). Children’s suffering during medical procedures- Using a theoretical framework for humanising paediatric care [in manus].

Områden

Forskargrupper

Handleder doktorander

Uppdrag

  • Studierektor vid akademin för vård, arbetsliv och välfärd
  • Ledamot i beredningsgruppen
  • Ingår i RGS
  • Styrelsemedlem i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor (RfB) med ansvar för forskning och utvecklingsfrågor, vice ordförande 2017.