Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Katarina Karlsson

Katarina Karlsson

Universitetslektor

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354761

Mobilnummer: 0705-258220

E-post: katarina.karlsson@hb.se

Rumsnummer: D701

Signatur: KRK

Ämnesområde: Vårdvetenskap.
Inriktning: Barn- och procedurrelaterade åtgärder.

December 2015 disputerade jag med en avhandling inom omvårdnad vid Jönköpings universitet. Min avhandling syftar till att skapa kunskap om vad det innebär för yngre barn att genomgå nålrelaterade medicinska procedurer. Dessutom vad vårdande stöd i samband med dessa procedurer innebär utifrån barns, föräldrars och sjuksköterskors perspektiv.

Nålrelaterade medicinska procedurer är undersökningar som barn behöver vara med om i vården för att motverka sjukdom, för att ta reda på varför barnet är sjukt och för att ge barnet behandling. Dessa åtgärder innebär att barn behöver vara med om nålstick.  

Med hjälp av deltagande observationer och livsvärldsintervjuer, som har dokumenterats genom video-observationer, fältanteckningar och ljudinspelningar, har datainsamlingen genomförts med yngre barn (3-7 år), deras föräldrar och sjuksköterskor. Barnen har berättat om konsekvenser som de har upplevt av nålprocedurer och om att få stöd vid dessa åtgärder. Föräldrar och sjuksköterskor har berättat om sina erfarenheter av att ge stöd till barnen.

Avhandlingens resultat visar att en framträdande konsekvens för barn under nålprocedurer är upplevelse av rädsla. Hur föräldrar och sjuksköterskor svarar an mot detta har en avgörande betydelse för om barnets rädsla ökar eller minskar.

Senaste artiklar

Darcy, L., Björk, M., Karlsson, K. & Enskär, K.(2018). Interviewing children in research is not just about making them talk - some thoughts and experiences [in manus].

Darcy, L., & Karlsson, K (2018). Humanising care for sick children in hospital – Are we ready to meet the demands of the Convention on Human Rights of the Child [in manus].

Darcy, L., & Karlsson, K. (2018). Meeting the needs of sick children, and the requirements of the UNCRC as law in Sweden [in manus].

Karlsson, K., Galvin, K., & Darcy, L. (2018). Children’s suffering during medical procedures- Using a theoretical framework for humanising paediatric care [in manus].

Avhandlingstitel

”Jag är rädd, jag vill till mamma” Yngre barns, föräldrars och sjuksköterskors levda erfarenheter av nålprocedurer i vården

Abstrakts och posters på nationella och internationella vetenskapliga konferenser

2017 Oral presentation,” Humanizing children´s suffering during medical procedures.” European Conference in Nursing and Nursing Research, 2017 Malmö.

2016 Poster presentation “Powerless and afraid: What using restraint means to young children with cancer during painful medical procedures.” SIOP Dublin October 2016.

2016 Poster presentation, “The use of restraint with young children during painful medical procedures” Nordic Conference in Nursing Research. Stockholm.

2016 Poster presentation,” The use of restraint when undergoing medical procedures is never supportive from the child’s perspective” NOBOS Iceland.

2016 Oral presentation, Barnveckan i Östersund – nominerad för årets bästa avhandling inom pediatrisk omvårdnad 2015.

2013 Oral presentation, “Creativity in Reflective Lifeworld Research – Empirical examples, International Human Sciences Research Conference, Ålborg, Denmark.

2012 Oral Presentation, Barnveckan i Borås - Hur barn upplever och hanterar procedurrelaterade åtgärder i vården”.

2012 Poster presentation, “The support nurses give children during needle-related medical procedures”, International Symposium on Pediatric Pain Stockholm.

2012 Oral Poster presentation, “Children’s experience of needle procedures”, 6th Nordic Congress on Pediatric Pain, Reykjavik, Iceland.

2012 Oral presentation,” The art of data collection – children’s experiences of needle procedures”, International Human Sciences research Conference, Montreal, Quebec, Canada.

2011 Poster presentation, “The art of data collection”, European Academy of Caring Science conference, Borås, Sweden.

2011 Poster presentation, “How do we best analyze the meaning of the child’s experiences and not just the content?” International Human Sciences Research Conference, Oxford, England.

Områden

Forskargrupper

Handleder doktorander

Uppdrag

  • Studierektor vid akademin för vård, arbetsliv och välfärd
  • Ledamot i beredningsgruppen
  • Ingår i KOS
  • Styrelsemedlem i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor (RfB) med ansvar för forskning och utvecklingsfrågor, vice ordförande 2017.